Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7385
Jakost vod - Stanovení železa a manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of iron and manganese - Flame atomic absorption spectrometric method
Třídicí znak:757385
Schválena:19.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:163 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama