Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 937
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chlorine
Třídicí znak:755833
Schválena:8.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.12.2016
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:246 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama