Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 24293
Jakost vod - Stanovení jednotlivých izomerů nonylfenolu - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of individual isomers of nonylphenol - Method using solid phase extraction (SPE) and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)
Třídicí znak:757589
Schválena:19.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:462 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama