Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12729
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Controllable blackflow preventer with reduced pressure zone - Family B - Type A
Třídicí znak:755415
Schválena:25.6.2003
Vydána:1.8.2003
Účinnost od:1.9.2003
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12729:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:441 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama