Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12255-5
Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wastewater treatment plants - Part 5: Lagooning processes
Třídicí znak:756403
Schválena:10.5.2000
Vydána:1.7.2000
Účinnost od:1.8.2000
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12255-5:1999
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:142 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama