Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12174
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hexafluorosilicate
Třídicí znak:755884
Schválena:20.2.2007
Vydána:1.3.2007
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.1.2014
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12174:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:240 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama