Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7509
Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of grease and oils in waste water - Gravimetric method following sample evaporation
Třídicí znak:757509
Schválena:18.4.2008
Vydána:1.5.2008
Účinnost od:1.6.2008
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:186 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama