Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 15897
Technologie ponořeného membránového bioreaktoru (MBR)

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Submerged Membrane Bioreactor (MBR) Technology
Třídicí znak:756405
Schválena:21.2.2020
Vydána:1.3.2020
Účinnost od:1.4.2020
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1180 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama