Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15029
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) hydroxide oxide
Třídicí znak:755725
Schválena:6.5.2013
Vydána:1.6.2013
Účinnost od:1.7.2013
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:293 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama