Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
75 02 Vodní hospodářství. Výpočty


byly nalezeny 2 normy

ČSN EN 1295-1
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky
Třídicí znak:750210
Účinnost od:1.4.1999

ČSN 75 0250
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb
Třídicí znak:750250
Účinnost od:1.10.2012
Opravy:*1 4.13