Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 5667-21
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 21: Guidance on sampling of drinking water distributed by tankers or means other than distribution pipes
Třídicí znak:757051
Schválena:24.6.2011
Vydána:1.8.2011
Účinnost od:1.9.2011
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:258 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama