Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 20468-1
Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody - Část 1: Obecně

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems - Part 1: General
Třídicí znak:759020
Schválena:17.8.2020
Vydána:1.9.2020
Účinnost od:1.10.2020
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:379 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama