Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12915-2
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for the treatment of water intended for human consumption - Granular activated carbon - Part 2: Reactivated granular activated carbon
Třídicí znak:755715
Schválena:13.7.2005
Vydána:1.8.2005
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.9.2009
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12915-2:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:198 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama