Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15029
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) hydroxide oxide
Třídicí znak:755725
Schválena:17.8.2006
Vydána:1.9.2006
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.7.2013
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 15029:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:186 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama