Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 13714
Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Characterization of sludges - Sludge management in relation to use or disposal
Třídicí znak:758080
Schválena:17.3.2014
Vydána:1.4.2014
Účinnost od:1.5.2014
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:267 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama