Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14701-2
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Characterization of sludges - Filtration properties - Part 2: Determination of the specific resistance to filtration
Třídicí znak:758061
Schválena:18.10.2013
Vydána:1.11.2013
Účinnost od:1.12.2013
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:300 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama