Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14757
Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling of fish with multi-mesh gillnets
Třídicí znak:757708
Schválena:23.11.2015
Vydána:1.12.2015
Účinnost od:1.1.2016
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:405 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama