Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 476
Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:General requirements for components used in discharge pipes, drains and sewers for gravity systems
Třídicí znak:756301
Schválena:28.7.1999
Vydána:1.10.1999
Účinnost od:1.11.1999
Platnost ukončena:1.9.2011
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 476:1997
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:194 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama