Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 5667-14
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 14: Guidance on quality assurance and quality control of environmental water sampling and handling
Třídicí znak:757051
Schválena:21.2.2017
Vydána:1.3.2017
Účinnost od:1.4.2017
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:595 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama