Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 17211
Kvalita vod - Návod pro mapování mořských rostlin a makroskopických řas v eulitorální zóně

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance on mapping of seagrasses and macroalgae in the eulittoral zone
Třídicí znak:757786
Schválena:9.1.2020
Vydána:1.3.2020
Účinnost od:1.4.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2424 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama