Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 6402
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sewage Treatment Plants to 500 of population equivalents
Třídicí znak:756402
Schválena:8.8.2017
Vydána:1.9.2017
Účinnost od:1.10.2017
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:376 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama