Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 14442
Jakost vod - Návod na provedení zkoušek inhibice růstu řas s málo rozpustnými materiály, těkavými sloučeninami, kovy a odpadní vodou

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidelines for algal growth inhibition tests with poorly soluble materials, volatile compounds, metals and waste water
Třídicí znak:757743
Schválena:13.3.2008
Vydána:1.4.2008
Účinnost od:1.5.2008
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:278 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama