Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 8199
Kvalita vod - Obecné požadavky a návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture
Třídicí znak:757810
Schválena:10.5.2019
Vydána:1.6.2019
Účinnost od:1.7.2019
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:639 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama