Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15975-1
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 1: Krizový management

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis management - Part 1: Crisis management
Třídicí znak:755030
Schválena:26.9.2011
Vydána:1.10.2011
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.8.2016
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:266 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama