Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 11352
Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Estimation of measurement uncertainty based on validation and quality control data
Třídicí znak:757032
Schválena:20.8.2018
Vydána:1.9.2018
Účinnost od:1.10.2018
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:574 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama