Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15975-2
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 2: Management rizik

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis management - Part 2: Risk management
Třídicí znak:755030
Schválena:24.2.2014
Vydána:1.3.2014
Účinnost od:1.4.2014
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:231 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama