Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1408
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Poly (diallyldimethylammonium chloride)
Třídicí znak:755813
Schválena:2.7.2008
Vydána:1.8.2008
Účinnost od:1.9.2008
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:276 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama