Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 8692
Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Freshwater algal growth inhibition test with unicellular green algae
Třídicí znak:757740
Schválena:25.5.2005
Vydána:1.7.2005
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.9.2012
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 8692:2004, ISO 8692:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:253 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama