Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1420
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Influence of organic materials on water intended for human consumption - Determination of odour and flavour assessment of water in piping systems
Třídicí znak:757331
Schválena:16.9.2016
Vydána:1.10.2016
Účinnost od:1.11.2016
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:399 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama