Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 5667-5
Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 5: Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped distribution systems
Třídicí znak:757051
Schválena:11.4.2008
Vydána:1.5.2008
Účinnost od:1.6.2008
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:287 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama