Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7625
Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of radon 222 by liquid scintillation counting method
Třídicí znak:757625
Schválena:26.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:231 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama