Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1295-1
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 1: General requirements
Třídicí znak:750210
Schválena:8.2.1999
Vydána:1.3.1999
Účinnost od:1.4.1999
Platnost ukončena:1.12.2019
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1295-1:1997
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:300 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama