Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13165-1
Kvalita vod - Radium-226 - Část 1: Kapalinová scintilační metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Radium-226 - Part 1: Test method using liquid scintillation counting
Třídicí znak:757619
Schválena:11.6.2020
Vydána:1.8.2020
Účinnost od:1.9.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1121 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama