Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7315
Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Preparation of waste-water samples before chemical analysis
Třídicí znak:757315
Schválena:11.2.2011
Vydána:1.3.2011
Účinnost od:1.4.2011
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:234 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama