Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15975-1+A1
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro management rizik a krizové řízení - Část 1: Krizové řízení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis management - Part 1: Crisis management
Třídicí znak:755030
Schválena:8.8.2017
Vydána:1.9.2017
Účinnost od:1.10.2017
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:394 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama