Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 12846
Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of mercury - Method using atomic absorption spectrometry (AAS) with and without enrichment
Třídicí znak:757439
Schválena:17.10.2012
Vydána:1.11.2012
Účinnost od:1.12.2012
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:227 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama