Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 19827
Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro sladkovodního vířníka Brachionus calyciflorus

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of the acute toxicity to the freshwater rotifer Brachionus calyciflorus
Třídicí znak:757758
Schválena:11.10.2016
Vydána:1.11.2016
Účinnost od:1.12.2016
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:423 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama