Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 5667-20
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 20: Guidance on the use of sampling data for decision making - Compliance with thresholds and classification systems
Třídicí znak:757051
Schválena:20.4.2017
Vydána:1.6.2017
Účinnost od:1.7.2017
Platnost ukončena:1.1.2019
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1014 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama