Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13443-1
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 mikronů do 150 mikronů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters - Part 1: Particle rating 80 um to 150 um - Require-ments for performances, safety and testing
Třídicí znak:755463
Schválena:23.10.2003
Vydána:1.11.2003
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.4.2008
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13443-1:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:283 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama