Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14407
Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z řek a jezer

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance for the identification and enumeration of benthic diatom samples from rivers and lakes
Třídicí znak:757722
Schválena:13.2.2015
Vydána:1.3.2015
Účinnost od:1.4.2015
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:262 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama