Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 5667-4
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and man-made
Třídicí znak:757051
Schválena:7.5.2018
Vydána:1.6.2018
Účinnost od:1.7.2018
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:814 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama