Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:




Platnost:



Účinnost/změny od:



75 77 Jakost vod. Biologický rozbor vod


bylo nalezeno 56 norem

ČSN EN 16698
Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní odběr vzorků fytoplanktonu z vnitrozemských vod
Třídicí znak:757700
Účinnost od:1.5.2016

ČSN 75 7701
Jakost vod - Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou PERLA
Třídicí znak:757701
Účinnost od:1.6.2008

ČSN EN ISO 10870
Kvalita vod - Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu
Třídicí znak:757703
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 17136
Kvalita vod - Návod pro terénní a laboratorní postupy pro kvantitativní analýzu a identifikaci makrozoobentosu z vnitrozemských povrchových vod
Třídicí znak:757704
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN 17204
Kvalita vod - Návod pro analýzu mezozooplanktonu z mořských a brakických vod
Třídicí znak:757704
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN 15910
Kvalita vod - Návod pro odhadování výskytu ryb mobilními hydroakustickými metodami
Třídicí znak:757705
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 13946
Kvalita vod - Návod pro rutinní odběr a úpravu vzorků bentických rozsivek z řek a jezer
Třídicí znak:757707
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 14757
Kvalita vod - Odběr vzorků ryb mnohoočkovými tenaty
Třídicí znak:757708
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN ISO 16665
Kvalita vod - Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského dna a jejich zpracování
Třídicí znak:757709
Účinnost od:1.7.2014

ČSN 75 7712
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu
Třídicí znak:757712
Účinnost od:1.3.2013

ČSN 75 7713
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu
Třídicí znak:757713
Účinnost od:1.12.2015

ČSN 75 7714
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu
Třídicí znak:757714
Účinnost od:1.8.2015

ČSN 75 7715
Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení nárostů
Třídicí znak:757715
Účinnost od:1.7.2015

ČSN 75 7717
Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic
Třídicí znak:757717
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 15708
Jakost vod - Návod pro sledování, odběr vzorků a laboratorní analýzu fytobentosu v mělkých tekoucích vodách
Třídicí znak:757719
Účinnost od:1.6.2010

ČSN EN 14184
Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách
Třídicí znak:757721
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 14184
Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757721
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 14407
Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z řek a jezer
Třídicí znak:757722
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 14407
Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvalifikaci bentických rozsivek z vodních toků a jezer
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757722
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 15843
Jakost vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie řek
Třídicí znak:757725
Účinnost od:1.8.2010

ČSN EN 16039
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik jezer
Třídicí znak:757726
Účinnost od:1.5.2012

ČSN EN 16870
Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie jezer
Třídicí znak:757727
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 16150
Kvalita vod - Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod
Třídicí znak:757728
Účinnost od:1.12.2012

TNI CEN/TR 16151
Jakost vod - Návod pro navrhování multimetrických indexů
Třídicí znak:757729
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 16772
Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků bezobratlých v hyporeické zóně řek
Třídicí znak:757730
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN ISO 8192
Jakost vod - Zkouška inhibice spotřeby kyslíku aktivovaným kalem při oxidaci uhlíkatých látek a amoniakálního dusíku
Třídicí znak:757731
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN ISO 11348-1
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi
Třídicí znak:757734
Účinnost od:1.6.2009
Změny:*A1 6.19

ČSN EN ISO 11348-2
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi
Třídicí znak:757734
Účinnost od:1.6.2009
Změny:*A1 6.19

ČSN EN ISO 11348-3
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi
Třídicí znak:757734
Účinnost od:1.6.2009
Změny:*A1 6.19

ČSN ISO 21338
Kvalita vod - Kinetické stanovení inhibičních účinků sedimentů, dalších pevných látek a zbarvených vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi)
Třídicí znak:757735
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN 16695
Kvalita vod - Návod pro odhad objemové biomasy fytoplanktonu
Třídicí znak:757736
Účinnost od:1.4.2016

ČSN EN ISO 8692
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas
Třídicí znak:757740
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN ISO 8692
Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757740
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN ISO 10710
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských a brakických makroskopických řas Ceramium tenuicorne
Třídicí znak:757741
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN ISO 10253
Kvalita vod - Zkouška inhibice růstu mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum
Třídicí znak:757742
Účinnost od:1.7.2017

ČSN ISO 14442
Jakost vod - Návod na provedení zkoušek inhibice růstu řas s málo rozpustnými materiály, těkavými sloučeninami, kovy a odpadní vodou
Třídicí znak:757743
Účinnost od:1.5.2008

TNI ISO/TR 11044
Jakost vod - Vědecké a technické aspekty vsádkových zkoušek inhibice růstu řas
Třídicí znak:757744
Účinnost od:1.2.2011

ČSN 75 7746
Jakost vod - Stanovení inhibičních účinků látek na účinnost fotosyntézy
Třídicí znak:757746
Účinnost od:1.1.2009

ČSN EN ISO 20227
Kvalita vod - Stanovení inhibičních účinků odpadních vod, přírodních vod a chemických látek na růst okřehku Spirodela polyrhiza - Metoda s použitím mikrobiotestu nezávislého na zásobní kultuře
Třídicí znak:757747
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN ISO 6341
Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity
Třídicí znak:757751
Účinnost od:1.6.2013

ČSN ISO 20665
Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Ceriodaphnia dubia
Třídicí znak:757753
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 14380
Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca)
Třídicí znak:757754
Účinnost od:1.9.2012

ČSN ISO 20666
Jakost vod - Stanovení chronické toxicity pro Brachionus calyciflorus během 48 h
Třídicí znak:757757
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 19827
Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro sladkovodního vířníka Brachionus calyciflorus
Třídicí znak:757758
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN ISO 15088
Jakost vod - Stanovení akutní toxicity odpadních vod pro jikry dania pruhovaného (Danio rerio)
Třídicí znak:757762
Účinnost od:1.6.2009

ČSN ISO 12890
Jakost vod - Stanovení toxicity pro embryonální a larvální stadia sladkovodních ryb - Semistatická metoda
Třídicí znak:757763
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN ISO 7827
Kvalita vod - Hodnocení snadné a úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC)
Třídicí znak:757775
Účinnost od:1.8.2013

ČSN EN ISO 10634
Kvalita vod - Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí
Třídicí znak:757776
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN ISO 10634
Kvalita vod - Pokyny pro přípravu a zpracování ve vodě těžko rozpustných organických látek pro následující hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757776
Účinnost od:1.9.2019
Platnost ukončena:1.11.2019

TNI CEN ISO/TR 15462
Kvalita vod - Výběr zkoušek biologické rozložitelnosti
Třídicí znak:757782
Účinnost od:1.5.2013

ČSN EN 17211
Kvalita vod - Návod pro mapování mořských rostlin a makroskopických řas v eulitorální zóně
Třídicí znak:757786
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN 17218
Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků mezozooplanktonu z mořských a brakických vod s použitím sítě
Třídicí znak:757787
Účinnost od:1.12.2019

ČSN EN 17123
Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologických charakteristik přechodových a pobřežních vod
Třídicí znak:757788
Účinnost od:1.9.2019

ČSN EN 16503
Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod
Třídicí znak:757789
Účinnost od:1.3.2015

ČSN EN 15972
Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní průzkum mořského fytoplanktonu
Třídicí znak:757790
Účinnost od:1.3.2012

ČSN EN 16859
Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí
Třídicí znak:757791
Účinnost od:1.9.2017

 
 
Reklama