Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 6551
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Discharge and treatment of wastewater with content of petroleum matters
Třídicí znak:756551
Schválena:2.7.2003
Vydána:1.7.2003
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.1.2009
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:210 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama