Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16933-2
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Drain and sewer systems outside buildings - Design - Part 2: Hydraulic design
Třídicí znak:756109
Schválena:26.11.2018
Vydána:1.12.2018
Účinnost od:1.1.2019
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:598 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama