Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 17123
Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologických charakteristik přechodových a pobřežních vod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance on determining the degree of modification of the hydromorphological features of transitional and coastal waters
Třídicí znak:757788
Schválena:6.6.2019
Vydána:1.8.2019
Účinnost od:1.9.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1159 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama