Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15170
Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Characterization of sludges - Determination of calorific value
Třídicí znak:758066
Schválena:20.4.2009
Vydána:1.5.2009
Účinnost od:1.6.2009
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:286 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama