Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1610
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Construction and testing of drains and sewers
Třídicí znak:756114
Schválena:18.2.1999
Vydána:1.4.1999
Účinnost od:1.5.1999
Platnost ukončena:1.8.2016
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1610:1997
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:292 kB
Změny:*Z1 9.10 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2010
Věstník:9/2010
Účinnost od:1.10.2010
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:132 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama