Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16266
Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa - Method by membrane filtration
Třídicí znak:757850
Schválena:25.8.2008
Vydána:1.9.2008
Účinnost od:1.10.2008
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:224 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama