Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 21338
Kvalita vod - Kinetické stanovení inhibičních účinků sedimentů, dalších pevných látek a zbarvených vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Kinetic determination of the inhibitory effects of sediment, other solids and coloured samples on the light emission of Vibrio fischeri (kinetic luminescent bacteria test)
Třídicí znak:757735
Schválena:21.2.2013
Vydána:1.3.2013
Účinnost od:1.4.2013
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:338 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama