Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 22743
Jakost vod - Stanovení síranů - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of sulfates - Method by continuous flow analysis (CFA)
Třídicí znak:757478
Schválena:5.10.2010
Vydána:1.11.2010
Účinnost od:1.12.2010
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:294 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama